logo

 Il-Budget 2013 jolqot hafna mill-perspettivi li l-GRTU iddiskutiet mal-Gvern sa minn Gunju 2012. L-Aktar punt li shaqna fuqu hu li fi klima Ewropeja li ghadha difficli, l-Gvern ma jipperikolax dak li gie akkwistat b'tant sagrificcji fl-ahhar snin billi f'daqqa wahda jiftah idu izzejjed. Il-Bazi tal-proposti tal-GRTU infatti kienu immirati biex jissahhah is-settur produttiv fil-waqt li jkun mghejjun min hu batut, izda mhux li jkun hemm tberbieq ta` finanzi bla bzonn. Il-GRTU issostni li l-istabbilita' ekonomika u l-kredibbilta' li Malta tgawdi fis-swieq finanzjarji, u fiz-zona Ewro b'mod partikolari, m'ghandux ikun ippregudikat.

0
0
0
s2sdefault

 Il-GRTU  tibqa tinsisti ghall-gustizzja mas-sidien tal-hwienet li weggghu hafna bl-ingustizzja fil-ligi tar-riforma tal-kera - Il-GRTU tifrah lill-Ministru Jason Azzopardi u lill-Kabinet tal-Ministri li approvaw l-iskema vantaggjuza ghas-sidien tan-negozji tal-Belt Valletta u tittama li dan hu pass wiehed pozittiv u importanti 'l quddiem biex jibdew jittaffew id-dwejjaq kbar li qed isofru sidien ta' negozji f'postijiet mikrija minghand il-privat wara r-riforma sostanzjali fil-ligi tal-kera li kemm il-Gvern u l-Oppozizzjoni kienu qabblu dwarha fil-parlament. 

0
0
0
s2sdefault

 GRTU Director General and EESC Employers Representative Vincent Farrugia has this week attended the Section for Economic and Monetary Union and Economic and Social Cohesion. A major opinion was discussed in this week's meeting on a macro-regional strategy in the Mediterranean.

0
0
0
s2sdefault

 F'konferenza stampa li saret kmieni dalgħodu li ghaliha kien Prezenti l-President tal-GRTU Paul Abela, il-Ministru għall-Kompetizzjoni Ġusta, Negozji Żgħar u l-Konsumatur Jason Azzopardi, ta dettalji ta' skema volontarja ġdida tal-kiri, li l-Gvern se jkun qed joffri lis-sidien tal-ħwienet tal-Belt Valletta li bħalissa qegħdin jikru l-ħwienet tagħhom minngħand il-Gvern b'kera ta' 6 xhur, 6 xhur.


0
0
0
s2sdefault

 GRTU Director General Vincent Farrugia has this week represented UEAPME, the European Association of Crafts, Small and Medium Enterprises, in the negotiations for a Framework of Actions for Youth Employment. Leading discussions on behalf of employers are UEAPME and Business Europe.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent