logo

Id-Direttur Generali tal-GRTU – Malta Chamber of Small & Medium Enterprises – Vincent Farrugia u l-mexxejja tal-Burdnara ser ikunu fil-Freeport Gate bejn id-9.30a.m u l-10.30am biex ikellmu lil Media dwar din il-kwistjoni.

0
0
0
s2sdefault
Cargo haulers who collect and deposit containers at Malta Freeport yesterday stopped work in protest against what they say is a lack of equipment, which causes delays and consequent loss of earnings.

0
0
0
s2sdefault
Illum il-Kandidat ghall-Elezzjonijiet ghall-Parlament Ewropew Dr Ian Spiteri Bailey ipprezenta lil GRTU kopja tal-librett li ghadu kemm ippubblika, Small and Medium Sized Enterprises (SME’s) in an Enlarged Europe.

0
0
0
s2sdefault
Il-lejla l-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, u l- Malta Freeport lahqu ftehim dwar kif ser tithaddem il-Gate tal-freeport li minnha jghaddu aktar minn 80% tal-containers li jservu l-ekonomija ta’ Malta.

0
0
0
s2sdefault
Il-GRTU – Malta Chamber of Small & Medium Enterprises, illum ipprezentat protest fil-Qorti Civili kontra l-Ministru tas-Sahha l-Onorevoli Dr Louis Deguara fejn il-GRTU qed tghid li l-Ministru tas-Sahha kien qabel li jinbidlu r-regolamenti dwar it-tipjip f'postijiet pubblici biex jghamluha possibbli:

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent