logo

GRTU Director General Vincent Farrugia participated in another round of the Social Dialogue Committee for the Commerce Sector held in Brussels on the 18th of June 2004.

The Social Partners participating are EuroCommerce, representing commercial enterprises in retail, trade, wholesale and international trade, and UNI-Europe Commerce representing workers trade unions operating in the commerce sectors.

0
0
0
s2sdefault
In the Cohesion Report, the EU Commission underlined that in order to achieve the Lisbon objectives, the Union must successfully address three major challenges:

ï‚· Enlargement, which is doubling the EU’s regional and social disparties
ï‚· An increasing pace of economic and social restructuring due to globalisation and technical progress
ï‚· Demographic change and the shrinking and ageing workforce

0
0
0
s2sdefault
Messagg tal-President tal-GRTU, is-Sur Charles Busuttil li sar illum 24 ta’ Gunju 2004, fil-Press Conference tal-GRTU.1. Fil-pajjiz, specjalment fost in-nies tan-negozju, l-aktar fost is-sidien tan-negozji z-zghar hawn dwejjaq taqtghu b’sikkina. Temminx lil ta’ madwarek u l-paroli vojt ta’ min irid jintghogob. Liz-zghar halluhom jahdmu. Jahdmu huma u jhaddmu lil haddiehor. Dawn lil gvern m’huma qed jitolbuh xejn. Izda l-gvern irid idawwar id-diska. Ma jistax ikun li bil-paroli jibqa’ jinghad haga u bil-fatti jsir mod iehor. Mhux vera qed titnaqqas il-burokrazija.

0
0
0
s2sdefault

1. Ghall-ewwel darba fl-istorja tal-European Economic and Social Committee (EESC) , rapprezentant tas-settur privat Malti kien jifforma parti minn delegazzjoni ufficjali tal-Unjoni Ewropea. Ms. Sylvia Sciberras, Assistant Secretary General tal-GRTU: Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, kienet membru tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ippartecipat fis-7th Meeting of the India-Eu Round Table li saret fi Srinigar, l-Indja, bejn is-17 u 20 ta’ Gunju, 2004. Ms. Sciberras hi wahda miz-zewg rapprezentanti tal-employers Maltin li mill-1 ta’ Mejju 2004 hadu posthom bhala membri tal-EESC.

0
0
0
s2sdefault
Meta l-Ministru tas-Sahha hareg ir-regolamenti dwar it-tipjip bla ebda konsultazzjoni ma hadd, il-Ministru ha sitt xhur biex jaccetta l-argumenti ewlenin tal-GRTU li:

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent