logo

GRTU Leaders will today Tuesday 27th January 2004 meet the Prime Minister at 12.00p.m.

GRTU will be presenting to the Prime Minister its preoccupations on the current situation and the inability of Government to act decisively on proposals submitted by GRTU to sustain Small Enterprises in Malta. GRTU stresses that government cannot commit itself to the European Charter for Small Businesses and than fail to implement serious programs that would relief small business owners from excessive bureaucracy and fiscal burdens that are hampering their growth.

0
0
0
s2sdefault
1. Ghat tieni gimgha wara l-ohra l-Bicciera tal-laham tac-canga friska membri tal-GRTU regghu ma xtrawx bhejjem ghall-qatla u ghalhekk illum it-Tnejn 2 ta’ Frar 2004 regghet ma sarietx qatla ghac-canga friska.

0
0
0
s2sdefault

Anyone that tries to depict GRTU as a lobby in favour of smoking or passive smoking is very, very wrong, not to say dishonest. We have made this clear enough in our interventions in the media. And Vince Farrugia is not disloyal to anyone but true to the thousands of smaller entrepreneurs represented by GRTU when he states that politicians that messed up with trading licences did not enjoy their power too long. It is not a threat. It's a true fact of Maltese political history. He who does not take this seriously does so at his peril.

0
0
0
s2sdefault
Il-KPH -Il-Koperattiva tal-Produtturi tal-Halib - il-bierah it-Tnejn 9 ta’ Frar 2004 tellghat ghall-qatla l-biccerija 65 bhima. Is-soltu nhar ta’ Tnejn jinqatlu bejn 90 u 110 bhejjem.

Il-GRTU, f’isem l-Bicciera li n-negozju normali taghom hu li jixtru l-bhejjem, jtellghuhom ghall-qatla u jaraw li c-canga titqatta skond d-domanda u jizguraw li l-laham tal-bhejjem maqtula jinbiegh kollu, ma intervjenietx bl-ebda mod. Il-membri tal-GRTU nfatti nghataw l-parir li ma jostakolawx l-lavranti taghhom milli jghinu biex ix-xoghol isir normali. Il-GRTU dan ghamlitu ghax temmen li meta l-KPH tidhol ghall-qatla direttament hi, l-membri tal-KPH jindunaw li ma jaghmilx sens ghar-rahhal li jkisser n-negozju tal-bicciera biex fl-ahhar mill-ahhar fil-but jibqghalu anqas flus minn dak li lest li jhallas l-biccier.

0
0
0
s2sdefault
Il-GRTU – Malta Chamber of Small & Medium Enterprises ippartecipat fis-sezzjoni ta’ konsultazzjoni mal-organizazzjonijiet li jirraprezentaw l-employers dwar in-National Action Plan for Employment. Dan hu l-Pjan li l-gvern qed ifassal biex Malta fis-sitt snin li gejjin tilhaq it-targets tal-Unjoni Ewropea fil-livell ta’ impjiegi f’Malta. Dan il-Pjan irid iwassal biex in-numru ta’ nies attivi fil-kamp tax-xoghol jitla’ minn 54.6% kif inhu illum ghal 70% tal-popolazzjoni, biex il-partecipazzjoni tan-nisa titla’ minn 33.4% ghal 60% u numru ta’ nies ta’ eta kbira jahdmu titla b’5%.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent