logo

Il-Ministru tal-Affarijiet Rurali u Ambjent ghaggel meta qabad u mpona taxxa gdida fuq l-konsum fl-istess sena li l-Gvern gholla l-VAT minn 15% ghall 18%. Is-sidien tan-negozji, l-aktar dawk li jimpurtaw u jbieghu mill-hwienet taghhom, m’ghandhomx l-icken ideja kif ser tingabar din it-taxxa gdida ghax minn fassalha bl-ghaggla ma tkellem ma hadd dwar kif ser tithaddem u fada biss fuq il-kunsulenti minn barra il-gvern u ma jidher li nvolva lil hadd aktar.

0
0
0
s2sdefault
The GRTU, though not against the principle inherent in an eco-tax system, is against the imposition of a new consumption tax which effectively adds another layer of taxation over and above the recent increase in VAT.

0
0
0
s2sdefault
B’referenza ghal-istqarrija li l-Msiehba Socjali flimkien mall – Korpi Kostitwiti u Trade Unions - membri tal-Kusill Malti ghall-Izvilupp Ekonomiku u Socjali (MCESD), l-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises tiddikjara li taqbel u tassoccja b’mod assolut ma dak li qed tghid l-istqarrija tal-Msiehba Socjali.

0
0
0
s2sdefault
Wara li l-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, informat lill-Gvern li sal-lum it-Tlieta 20ta’ Lulju 2004 l-Kabinet tal-Ministri ried;

0
0
0
s2sdefault
The upcoming eco tax on a wide range of products is expected to affect the Maltese economy with the highest increase in the Retail Price Index this year.
While Prime Minister Lawrence Gonzi reassures businesses and consumers that the new tax “would only have a minimal effect of 0.84 of a percentage point on the Retail Price Index”, this would still mean the highest increase to be registered this year after a brief drop registered last May.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent