logo

 225
A.L. 28 ta’ l-2005
ATT TA’ L-2004 DWAR L-EKO-KONTRIBUZZJONI
(ATT NRU. XII TA’ L-2004)
Regolamenti ta’ l-2005 li jemendaw l-Ewwel Skeda li tinsab ma’
l-Att dwar l-Eko-Kontribuzzjoni

0
0
0
s2sdefault

“Grazzi tal-bidla fl-Eco Tax u nisperaw li din tkun l-ahhar darba li nimponu l-ewwel u nikkunsultaw wara”

0
0
0
s2sdefault

-----Original Message-----
From: Vince Farrugia [mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]
Sent: 31 January 2005 20:14
To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.'
Subject: LN28/20
George Pullicino
Minister for Rural Affairs and the Environment
January 29, 2005
L.N. 28 of 2005

0
0
0
s2sdefault

Wara l-Elezzjoni ghall-Kunsill Ezekuttiv ghas-sena 2005 li saru fis-16 u 17 ta’ Jannar 2005 fost il-membri tal-GRTU – Malta Chamber of SME’s, l-Ufficcjali tal-GRTU ghas-sena 2005 huma kif gej:

0
0
0
s2sdefault

Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises f’isem il-membri taghha jesprimu s-soghba taghhom ghat-telfa tat-trade unjonista Alfred Buhagiar – President tas-CMTU. Alfred Buhagiar kien membru effettiv u b’esperjenza kbira tal-MCESD – Kunsill Malti ghall-Izvilupp Socjali u Ekonomiku. Huwa kien kontributur ewlieni fl-izvilupp tal-process ta’ konsultazzjoni bejn l-imsiehba socjali u l-gvern.

It-telfa tieghu waslet fi zmien krucjali meta l-pajjiz qed ifittex soluzzjoni ghall-problemi ekonomici u socjali bi ftehim bejn l-imsiehba socjali u t-telfa ta’ persuna ta’ hila u esperjenza bhal ma kien Alfred Buhagiar ser tinhass mill-korpi kollha nvoluti f’dan il-process delikat.

Il-GRTU twassal il-kondoljanzi lis-CMTU u lil-MUT u lil familjari kollha tal-mibki Alfred Buhagiar.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent