logo

B 8949
A.L. 528 ta’ l-2004
ATT DWAR L-AWTORITÀ TA’ MALTA
DWAR IR-RI}ORSI
(KAP. 423)
Regolamenti ta’ l-2004 dwar l-U]u ta’ Bio Fuels jew Fuels O[ra
Li Ji;;eddu G[at-Trasport, 2004

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s tesprimi sodisfazzjon shih wara li l-gvern avza li qed jimplimenta d-decizjoni li l-penalitajiet marbuta ma hlas ta’ VAT ser ikunu mwarrba ghall-perjodu limitat ghal dawk li jhallsu l-ammonti dovuti.

0
0
0
s2sdefault
Il-Ministru Autin Gatt illum ta’ parir hazin fuq radju 101 lil min ma ghandux Gas biex icempel lill-GRTU.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU onestament ma tistax tifhem kif fuq il-kwistjoni tad-dgerfixa enormi li holqot l-Enemalta dwar id-distribuzzjoni tac-cilindri tal-gas il-Ministru Dr Austin Gatt deffes fin-nofs lid-distributuri tal-gas ilkoll membri tal-GRTU. Il-pubbliku ghandu jkun infurmat sewwa minn jahti ghal din s-sitwazzjoni. Il-Fatti huma dawn:

0
0
0
s2sdefault

Is-Sitwazzjoni tad-distribuzzjoni tal-cilindri tal-Gas issa bdiet gejja ghan-normal wara l-ftehim bejn il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, l-Ministru tal-Investiment u Industrija u l-Enemalta

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent