logo

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – ilha s-snin tikkopera mall-awtoritajiet biex illum fil-hwienet kollha u fil-postijiet tax-xoghol kollha privati u mhux biss pubblici t-tipjip jew ma jistax isir jew isir biss f’postijiet riservati ghall min ipejjep.

0
0
0
s2sdefault

Proposal of the Commission for amending "Design" Directive 98/71/EC:
The Repairs Clause Issue
[ COM (2004) 582 final - 2004/0203 (COD)]
• Il-GRTU Favur l-Ghazla Hielsa fis-Suq tal-Autoparts
• Il-GRTU flimkien mall-Malta Insurance Association tappella lill-Postament Ewropew

0
0
0
s2sdefault

Mr Paul Abela and Mr Vincent Farrugia President and Director General of GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises attended the 56th Executive Board meeting of CONFIAD Pan European Network. Mr Vincent Farrugia is the Vice-President of the Executive Board of CONFIAD which is the European organization representing the national association of Customs Clearance Professionals. Maltese licensed Customs Clearance Agents are members of GRTU.

0
0
0
s2sdefault

Invitation to a Press Conference
on the Proposal of the EU Commission for amending "Design" Directive 98/71/EC:
The Repairs Clause Issue

0
0
0
s2sdefault

Is-Sur Vincent Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises ha sehem fl-ewwel laqgha tal-Comitato di Sorveglianza tal-Program ta’ Koperazzjoni Transfrontaliera Italia – Malta. Dan hu program ta’ assistenza tal-Unjoni Ewropea taht l-iskema INTERREG iii A. Dan il-program ta’ assistenza kommunitarja kien approvat mill-Kummissjoni Ewropea fit-8 ta’ Dicembru 2004.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent