logo

Another month, another increase in the inflation rate. At 2.83% inflation in Malta is one of the highest in Europe once countries like Latvia, Estonia and Hungary that enjoy fast economic growth and hence suffer from high inflation, are removed from the average. Once again GRTU states that the Malta rate of inflation is abnormally high as the economy does not reflect the any pressure caused by rapidly growing and expanding economic activity. Inflation should reflect a fast growing output. This is not the case in Malta as both imports and exports are falling and economic growth is stagnant.

0
0
0
s2sdefault

Numru ta’ Kunsilli Lokali jidher li qed jiehdu l-Ligi f’idejhom u jimponu pizijiet fuq min joffri servizzi fil-kommunita’ li taqa’ taht it-teritorju b’responsabilta tal-Kunsilli Lokali u s-Sindki. Il-Kunsilli Lokali ma jistghux jaqbdu u jimponu hlasijiet li m’humiex koperti bil-Ligi.

0
0
0
s2sdefault

On the first anniversary of Malta’s accession to the European Union, GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, strongly urges Government to change policies, strategies and above all people.

0
0
0
s2sdefault

Ghall-okkazjoni tal-eghluq l-ewwel sena ta’ Dr Lawrence Gonzi bhala Prim Ministru u l-ewwel sena ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, l-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU, iltaqa’ mall-Prim Ministru fejn r-rapprezentanti ta’ setturi ekonomici differenti organizzati fil-GRTU, Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, taw analizi ta’ kif sejrin l-affarijiet fid-diversi setturi taghhom.

0
0
0
s2sdefault

Waqt li certi Kunsilli Lokali jivvintaw kif jostokolaw lill-kummerce qiesu hemm xi hadd li ghandu ghan nies tan-negozju, hu xieraq li l-GRTU tfahhar pubblikament lill-Kunsilli Lokali li jiehdu inizjattivi favur min jinvesti fil-lokalitajiet taghhom.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent