logo

Wahda mill-affarijiet interessanti li thaddem l-Unjoni Ewropeja hi l-Presidenza li tinqaleb kull sitt xhur. Hawn min jara dan il-perjodu qasir wisq. Izda min isegwi mill-qrib jinnota l-preparattiva enormi li ssir min kull min ikun imissu l-Presidenza qabel ma jmiss lilu u x-xoghol enormi li jaghmel il-pajjiz membru li jkollu l-Presidenza. Kull pajjiz li jmissu l-Presidenza jipprova jizboq lil ta’ qablu fit-twettiq ta’ xoghol u inizjattivi godda. Il-pajjizi l-kbar, b’mod partikolari, jisfurzaw biex taghhom tkun il-Presidenza li taghti l-aqwa rizultati. Kif rajna dan l-ahhar sitt xhur taht il-Presidenza Finlandiza, iz-zghar ma joqoghdux lura lanqas. Il-Presidenza tal-Awstrija kienet infatti success

0
0
0
s2sdefault
Niftakar l-parir li James Corville l-campaign manager tal-kampanja Presidenzjali kien ta lil Bill Clinton: “It’s the economy, stupid”. Lil- Dr. Lawrence Gonzi nghidlu “Issa l-Ekonomija, Wenz!”.


0
0
0
s2sdefault

Il-Kunsill tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, illum iltaqghet mall-Kap tal-Oppozizzjoni Dr Alfred Sant u mall-Kelliema Ewlieni tal-Oppozizzjoni ghall-Kummerc u Affarijiet tan-Negozji Zghar u Medji.

0
0
0
s2sdefault

M’hemm l-ebda dubbju li l-ammont ta flus li hawn fl-idejn Malta hu zzejjed ghal bzonnijiet normali ta’ ekonomija tad-daqs ta’ Malta. Hu stmat li hawn Lm250 miljun zejda fl-idejn. Barra minn dawn hemm imbghad id-doppju, jew aktar, ta’ flus fil-Banek kummercjali li huma wkoll maqbudin u ma jistghux jiccirkulaw b’mod hieles. Tal-ewwel hu ovvju li huma flus li mhux dikjarati ghall ebda fini ta’ ligi ta’ taxxa. Fil-verita negozju bihom jsir, imma kollox minn taht, jew fuq l-idejn. Inkredibbli kemm ghadu jsir negozju fuq l-idejn u b’sogru kbir. Ghax la xejn ma jidher, m’hemmx kitba u m’hemm l-ebda sigurta. Stejjer nisimghu. Imma, meta tqis il-volum ta’ negozju li jsir b’dawn l-flus, ma tantx nisimghu wisq.

0
0
0
s2sdefault

GRTU reacts to the report appearing on the Times of today 5th January 2005
· GRTU clarifies the situation regarding this year’s Influenza vaccine campaign.
· GRTU appeals to the Ministry of Health to work in harmony with the private pharmacies in the Community

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent