logo

Ghadna fix-xitwa u l-istagun turistiku l-kbir ghadu ma bediex izda, diga n-nies tat-time share, l-aktar barranin, qed idejjqu lit-turisti kollha li jaraw fiz-zoni kollha turistici minn San Giljan, tas-Sliema, Qawra, Bugibba sal-Belt, l-Imdina u Marsascala. Idejjqu lit-turisti u jtellfu n-negozju lil tal-hwienet u negozji ohra ghax litteralment igerxu lill-klijenti.

0
0
0
s2sdefault

The Malta Jazz Festival 2006 will be organised by NnG promotions, a private company known for organising pop concerts of renowned singers like Elton John, Eros Ramazzotti and Claudio Baglioni. An agreement signed on the 31 January 2006 between the Malta Council for Culture and the Arts and NnG promotions saw the end to what ‘is-City’ had started 16 years ago. Philip Fenech and Sandro Zerafa give their views about the privatisation of the festival and its impending mainstreaming

0
0
0
s2sdefault
GRTU – Malta Chamber of SME’s and the Croatian Chamber of Trades and Crafts agree on co-operation to assist Croatian enterprises during Croatia’s Negotiations to join the EU

0
0
0
s2sdefault


Il-GRTU tibqa’ ssostni l-kas kontra l-gvern Malti quddiem il-Kummissjoni Ewropeja dwar il-mod kif il-gvern Malti qed jimplimenta d-Direttiva Ewropeja dwar it-tariffi tal-Elettriku u Fuels.

Qieghed nibghatlek kopja tal-presentazzjoni tal-opinjoni tal-GRTU dwar il-kas. Din il-presentazzjoni saret lid-Direttur Generali tal-Energija u Trasport b’risposta ghat-talba tal-Kummissjoni permezz tal-Kummissarju Andris Piebalgs’


0
0
0
s2sdefault

Illum il-GRTU ghamlet Press Conference fejn id-Direttur Generali Vince Farrugia u l-Kunsillier tal-GRTU Reuben Buttigieg, bhala President tas-sidien tal-hwienet u negozji ta’ Wied il-Ghajn, taw ir-ragunijiet ghaliex il-GRTU hi kontra l-progett tal-Fish Farms fil-bahar barra Wied il-Ghajn.

Il-GRTU qed tinsisti mal-gvern li l-progett ghandu jkun irtirat ghax ma jaghmilx sens la ekonomikament u lanqas mil-latt ta’ ambjent. Il-GRTU qed issostni li jekk dan il-progett jitwettaq ser ikun ta’ detriment kbir ghall-izvilupp u l-kummerc ta’ Wied il-Ghajn u l-lokalitajiet ta’ madwar.

Il-GRTU qed tmexxi l-protesta taghha mal-MEPA u ‘l quddiem ukoll fuq livell Ewropew. Il-GRTU izda thoss li l-gvern Malti ghandu, bla aktar telf ta’ zmien, jirtira dan il-progett ghax hu ta’ hsara ghal Malta.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent