logo

The Pharmaceutical section of the Chamber of Small and Medium Enterprises would like to react to the statement issued by Government where Government is warning that it will issue price orders to control the price of medicines.


0
0
0
s2sdefault
Il-messagg li l- GRTU ghaddiet lil Prim Ministru l-Onor Dr Lawrence Gonzi fl-okkazjoni ta’ Jum il-Haddiem 2006 jikkoncentra fuq il-htiega li jkunu salvagwardjati l-impjiegi fl-intraprizi u negozji fil-komunita’ imferxa mal-lokalitajiet kollha ta’ Malta u Ghawdex.


0
0
0
s2sdefault

The Croatian Chamber of Crafts and Trades, HOK, and The Maltese Chamber of Small and Medium Sized Enterprise, GRTU, on Wednesday 3rd May 2006, have signed a memorandum of understanding at Auberge de Castille, Valletta, at the office and in the presence of the Hon Dr Lawrence Gonzi, Prime Minister of Malta. The memorandum was signed by Mr Paul Abela, President of GRTU and Mr Stjepan Safran, President of HOK.

0
0
0
s2sdefault
Il-Kunsill tal-GRTU llum iltaqgha mal-Ministru Dr Austin Gatt biex jiddiskuti fid-dettal il-problemi li n-negozji z-zghar mill-oqsma kollha li x-xoghol taghhom jiddependi minn konsum qawwi ta’ elettriku qed jiffacjaw kawza tas-Surcharge imposta mill-gvern. Il-Ministru Austin Gatt spjega l-politika li miexi biha l-gvern dwar il-problema kbira ta’ zieda qawwija fil-prezzijiet taz-zejt u l-impatt li dan qed ikollu fuq l-ekonomija Maltija. Il-GRTU ipprezentat lil Ministru pakkett ta’ proposti kif in-negozji z-zghar jistghu jkunu agevolati biex jilqghu ghall-problemi imposti fuqhom fiz-zieda fil-kontijiet tal-elettriku u l-ilma.


0
0
0
s2sdefault

The position taken by the Cabinet cannot but be considered a misinformed one. Cabinet has totally ignored the various considerations made on various committees and task forces within NECC

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent